Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą oferowanych przez Nas usług:

Pracownia projektowa

Projekt bloku

Autorska pracownia „LCT” świadczy kompleksowe, wysoko kwalifikowane usługi w zakresie:

 1. Nadzoru budowlanego
 2. Kierowania robotami budowlanymi
 3. Doradztwa technicznego, związanego z procesem inwestycyjnym
 4. Projektowania architektonicznego
 5. Projektowania konstrukcji
 6. Projektowania wnętrz
 7. Wizualizacji projektowej obiektów i wnętrz
 8. Przeglądów technicznych półrocznych, rocznych, pięcioletnich i gwarancyjnych
 9. Badania warunków gruntowo-wodnych
 10. Kosztorysowania
Firma współpracuje z projektantami oraz fachowcami z długoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającymi uprawnienia w swojej specjalizacji bez ograniczeń oraz będącymi członkami Izby Architektów lub Inżynierów budownictwa.

W dorobku firmy są PROJEKTY I REALIZACJE kilkudziesięciu budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej.

Audyting

Audyty energetyczne

AUDYT ENERGETYCZNY to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających całkowite zużycie energii w budynku.

Głównym celem audytu energetycznego jest ograniczenie kosztów ogrzewania domu. Ma on na celu zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności np. okresu zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z aktualnym stanem budownictwa mieszkaniowego w Polsce (znaczna liczba domów wysoce energochłonnych), uchwalona została Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998r.
Obecnie Ustawa ta została zastąpiona przez Ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459.
Etapy przeprowadzenia audytu energetycznego termomodenizowanego budynku jasno i precyzyjnie określa m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego i zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, w także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dystrybucja materiałów firmy Weber

Weber
 1. Produkty Elewacyjne
  1. Tynki dekoracyjne i farby
   • Tynki klasyczne
   • Tynki polimerowo-mineralne
   • Farby
   • Tynk mineralny polikrystaliczny mokry
   • Tynki akrylowe
   • Tynki silikatowe i silikonowe
   • Tynki mozaikowe
  2. Zaprawy klejowe do złożonych systemów izolacji cieplnej budynków
  3. Zaprawy klejowo-szpachlowe do złożonych systemów izolacji cieplnej
  4. Zaprawy klejowo-szpachlowe do zastosowań specjalnych w złożonych systemach izolacji cieplnej budynków
  5. Pozostałe materiały elewacyjne
   • Materiały izolacyjne
   • Preparaty gruntujące i środki pomocnicze
   • Akcesoria
 2. Produkty do układania płytek
  1. Zaprawy klejowe do płytek
  2. Zaprawy fugowe
  3. Preparaty gruntujące
  4. Izolacje
 3. Podkłady podłogowe i posadzki
  1. Masy samopoziomujące
  2. Jastrychy cementowe
  3. Preparaty gruntujące
  4. Akcesoria i środki pomocnicze
 4. Wyrównywanie powierzchni i wykańczanie wnętrz
  1. Tynki podkładowe
  2. Tynki szpachlowe i gładzie
  3. Tynki dekoracyjne
 5. Zaprawy murarskie
 6. Renowacje i naprawy
  1. Zaprawy do napraw i wyrównywania
  2. Farby ochronne
  3. Zaprawy montażowe
  4. Środki pomocnicze
 7. Keramzyt

Ekspertyzy i naprawy budynków w systemie W-70

Wzmacnianie betonowych ścian warstwowych

Masowy rozwój budownictwa mieszkaniowego w latach sześćdziesiątych spowodował wprowadzenie do wykonawstwa elementów prefabrykowanych.
W latach 1966 - 1998 wybudowano w miastach w technologii wielkopłytowej ponad 2,3 mln mieszkań

Usterki realizacyjne, okresowe niedobory materiałów, mała skuteczność nadzoru spowodowały, że sposób zamocowań płyt elewacyjnych często różni się od projektowanego. Najważniejsze znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa elementów warstwowych mają łączniki warstw, spajające poszczególne płyty i zapewniające ich współpracę. Wady i usterki nie zawsze powodują występowanie uszkodzeń widocznych na powierzchni elementów.


Głównym założeniem naprawy elewacji jest odtworzenie istniejących wieszaków:

Docieplanie stropodachów i stropów

Stropodach

Stropodach to przegroda z izolacją cieplną zamykająca budynek od góry oraz spełniająca jednocześnie funkcję stropu i dachu. Ze względu na rodzaj konstrukcji, układ warstw i wartości użytkowe rozróżniamy: stropodachy pełne (stosowane na dachach płaskich) i wentylowane.

W stropodachach wentylowanych nad materiałem ocieplającym pozostawia się przestrzeń otwartą, która umożliwia swobodny przepływ powietrza. Najbardziej rozpowszechnionym typem dwudzielnego stropodachu wentylowanego jest poddasze nieużytkowe z nieprzełazową przestrzenią wentylowaną. W stropodachach wentylowanych powietrze - zabierając parę wodną - przepływa między ocieplonym stropem a dachem, na którym ułożone jest wodoszczelne pokrycie.

Zalety stropodachu wentylowanego

Temperatura powietrza w przestrzeni wentylowanej stropodachu jest zbliżona do temperatury na zewnątrz. Dzięki temu w zimie śnieg na dachu nie ulega nadtopieniu oraz nie przymarza do pokrycia, zaś w lecie nie tworzą się pęcherze pod papą. Dodatkowo ruch powietrza powstający w wyniku parcia i ssania wiatru oraz różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku nie dopuszcza do powstawania zawilgoceń kondensacyjnych ze względu na ciągły i swobodny odpływ pary wodnej. Tym samym stosowanie ocieplenia stropodachu wentylowanego likwiduje źródło przemarzania i zapobiega powstaniu pleśni i grzybów. Ocieplony stropodach wentylowany stwarza więc bardzo dobre warunki cieplno-wilgotnościowe i charakteryzuje się długotrwałą i bezproblemową eksploatacją.

Wdmuchiwanie wełny

Wykonanie termomodernizacji - docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego - było do niedawna zadaniem trudnym i pracochłonnym. Obecnie docieplenie z wykorzystaniem dodatkowego materiału termoizolacyjnego jest dużo łatwiejsze, dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody, polegającej na "wdmuchiwaniu" granulatu wełny mineralnej metodą na sucho. Eliminuje to konieczność przekładania fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny bardzo szybko i łatwo jest usypywany w trudno dostępnych miejscach stropodachu.

Wentylacja

Problemy z wentylacją

Niesprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach użytkowych w połączeniu ze zwiększoną szczelnością przegród (okna, ściany) mogą być przyczyną występowania niekorzystnych zjawisk, np.:
 • kondensacji i wykroplenia pary wodnej w miejscach występowania mostków termicznych oraz na szybach;
 • dużej wilgotności w pomieszczeniu zwiększając ryzyko występowania pleśni;
 • niekorzystnego wpływu na strukturę budynku oraz możliwość uszkodzenia konstrukcji;
 • strat energii cieplnej;
 • wstecznych ciągów, złego spalania gazu;
 • złego samopoczucia użytkowników (bole głowy, brak koncentracji, alergie, astma).
Każdy z wyżej wymienionych czynników, nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców.

Wentylacja niskociśnieniowa


Rozwiązaniem w/w problemów jest wentylacja niskociśnieniowa.
Elementami wchodzącymi w skład systemu wentylacji niskociśnieniowej są Higrosterowane nawiewniki okienne lub ścienne – doprowadzają powietrze do pokoi, reagują na zmianę wilgotności w pomieszczeniu dostosowując ilość dostarczanego powietrza do aktualnych potrzeb.
Nawiewniki higrosterowane są to urządzenia montowane w stolarce okiennej (nawiewniki okienne). Zgodnie z wymogami prawidłowej wentylacji oraz polskimi przepisami nawiew powietrza winien odbywać się do wszystkich pomieszczeń takich jak pokoje oraz do kuchni z oknem zewnętrznym.
Higrosterowane kratki wywiewne usuwają powietrze z pomieszczeń technicznych (kuchnia, łazienka, WC, itp), uzależniają strumień usuwanego powietrza od poziomu wilgotności względnej: im większa wilgotność, tym większy przepływ.
W wyniku takiego działania możliwa jest oszczędność energii, która w innym przypadku zostałaby utracona wraz z usuniętym powietrzem przez kratkę.
Niskociśnieniowa nasada kominowa jest siłą napędową systemu wentylacji hybrydowej, montowana na zakończeniu przewodów wentylacji grawitacyjnej. Umożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniu w sposób ciągły bez względu na warunki atmosferyczne. Nasada VBP łączy niskie koszty wentylacji grawitacyjnej, ze skutecznością i niezawodnością wentylacji mechanicznej.

Termowizja

Badania termowizyjne

Oferujemy profesjonalne badania termowizyjne skierowane zarówno do odbiorców indywidualnych jak i firm oraz instytucji. Dysponujemy sprzętem najwyższej jakości dającym 100% pewności co do otrzymanych wyników.

Jakie możliwości dają nam badania termowizyjne?

Biorąc pod uwagę koszty zaopatrzenia budynków w ciepłą wodę oraz koszty związane z ogrzewaniem, problem nieszczelności oraz złej ochrony cieplnej stanowi nie lada wyzwanie. Badania termowizyjne przeprowadzamy zarówno wewnątrz jak i również na zewnątrz budynków. Dzięki temu wykrywamy wszystkie miejsca, które powodują utratę ciepła.

Możliwości badań termowizyjnych są niesamowicie duże. Niżej prezentujemy tylko niektóre z nich:
   
 • Kontrola stanu izolacji termicznej budynków.
 • Łatwość znalezienia miejsc, którymi ciepło „ucieka” z budynku – w tym weryfikacja szczelności stolarki okiennej, lokalizacja mostków cieplnych oraz inne.
 • Zbadanie oraz wyszukanie wadliwych i nieinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej a także wycieków wody.
 • Lokalizowanie różnego rodzaju zawilgoceń.
 • Badanie utraty ciepła na kondensatorach cieplnych oraz kotłach grzewczych.
 • Lokalizacja wad ogrzewania podłogowego – wyznaczenie przebiegu oraz umiejscowienia elementów grzewczych.
 • Lokalizowanie zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć - transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników oraz innych złączy elektrycznych.
 • Lokalizacja rur z ciepłą wodą a także diagnostyka wycieków i nieszczelności.
 • A także wiele innych badań związanych z rozkładem temperatur.

Zastosowanie metody termowizyjjne wiąże się z uzyskaniem następujących korzyści:

 • Diagnostyka termowizyjna jest szybka
 • Pozwala na nieinwazyjną ocenę stanu budynku czy też instalacji grzewczej itp. przez co jest całkowicie bezpieczna dla przedmiotu badań.
 • Diagnostyka termowizyjna wykonywana jest w czasie rzeczywistym.
 • Termowizja daje możliwość wizualnego oraz graficznego przedstawienia wyników badań. Dzięki czemu mamy całkowitą pewność, co do właściwej interpretacji wyników.
Copyright: © 2020 LCT, Design: All-service