Lubuskie Centrum Termomodernizacji

LCT istnieje od 2004 roku i realizuje inwestycje budowlane z zakresu termomodernizacji budynków oraz racjonalizacji gospodarki energetycznej.

Powstało dla potrzeb właścicieli i zarządców nieruchomości wspierając ich w organizacji i finansowaniu działań zmierzających do poprawy stanu technicznego i energetycznego budynków.

Termomodernizacja

Termomodernizacja to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Wymaga poniesienia pewnych nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.

obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego.

Istotne jest to, że możesz skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci premii termomoderinzacyjnej w ramach środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

W typowym domu tracimy ciepło drogami i w ilościach pokazanych na rysunku powyżej. Udział poszczególnych elementów budynku w tych stratach ciepła jest wstępną podstawą do decyzji co należy zmodernizować w pierwszej kolejności.

Jakie usprawnienia można wykonać, żeby poddać budynek skutecznej termomodernizacji:

  • ocieplić przegrody zewnętrzne,
  • wymienić lub wyremontować okna,
  • zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,
  • unowocześnić system wentylacji,
  • usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,
  • zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inną tanią tzw. energię odnawialną.

Warto przed podjęciem decyzji co do zakresu modernizacji zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego i ponieść niewielkie w skali wartości modernizacji koszty audytu energetycznego. Może to uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku.

Współpraca

Współpracujemy z renomowanymi producentami produktów i rozwiązań do wykonywania elewacji
oraz innych prac związanych z budowaniem i renowacją obiektów:
Logo Weber Logo Koelner Logo Aereco

Certyfikaty

Copyright: © 2020 LCT, Design: All-service