+48 604 865 752
lctprojekt@interia.pl

Opinie techniczne, Ekspertyzy budowlane, Opinie sądowe

Jesteśmy doświadczonymi ekspertami w zakresie opiniodawstwa przedsądowego oraz sądowego.

Specjalizujemy się w weryfikacji kosztorysów odszkodowawczych.

 

Realizujemy:

 • opinie przedsądowe (przygotowawcze do procesów sądowych),
 • opinie sądowe,
 • opinie i wyceny w zakresie odszkodowań ubezpieczeniowych (pożary, zalania, inne zdarzenia losowe),
 • ekspertyzy i opinie techniczne,
 • orzeczenia, raporty i analizy prawno – budowlane.

Nasze realizacje:

 

 • Ocena stanu technicznego hali i budynku – Aligo- Kominki Sp. z o.o. Żary,
 • Ocena jakości wykonanych robót hali i budynku biurowego -Ekoenergetyka- Polska Sp. z o.o. Zielona Góra,
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji dachu – Budynek Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji – Budynek Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Ocena zaawansowania robót budowlanych – Oczyszczalnia Ścieków – Świdnica k. Zielonej Góry,
 • Ekspertyza stanu technicznego budynkuSala wiejskiej w Krężołach,
 • Ekspertyza stanu technicznego elewacji budynkuWspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 49AB w Żarach,
 • Ekspertyza stanu technicznego elewacji budynku Stysia 31-45, Skwierzyńska 4-16, Wrocław,
 • Ekspertyza dla określenia sposobu usunięcia skutków zalania – Budynek administracyjny PKP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 15,
 • Ekspertyza konstrukcji budynku po wybuchu bankomatu – Pawilon Handlowy – Świętoszów ul. Husarska 1,
 • Ekspertyza stanu technicznego posadzkiPawilon handlowy Intermarche Nowa Sól,
 • Ekspertyza stanu technicznego posadzkiHala produkcyjna AB Foods Nowa Sól,
 • Ocena stanu technicznego budynku – Hala produkcyjna z częścią biurową – Nord-Napędy Szprotawa,
 • Kwalifikacja prawna robót budowlanych prowadzonych w budynku biurowym– Nadleśnictwo Nowa Sól,
 • Ekspertyza jakości wykonanych robót – Dom Seniora Jarogniewice,
 • Ocena jakości wykonanych robót hali magazynowej – Fresh Leeks Farm Spółka z o.o. Piaski,
 • Ocena stanu technicznego budynku wieży ciśnień – Urząd Miasta i Gminy Kożuchów,

 

Opinie i wyceny w zakresie odszkodowań

Dokonujemy opinii technicznych i kosztorysów w celu ustalenia wartości odszkodowania.

Opiniujemy kosztorysy, gdy odszkodowanie zostało zaniżone w stosunku do faktycznie poniesionych nakładów w zakresie likwidacji szkody budowlanej.

Ponadto opinie realizowane są w zakresie:

 

 • weryfikacji przyznanych odszkodowań w zakresie zniszczeń i uszkodzeń budynków (pożary, zalania, wichury, uszkodzenia konstrukcji),
 • zabezpieczenia materiału dowodowego po zdarzeniach,
 • wyceny kosztów napraw,
 • weryfikacji kosztorysów wykonanych przez ubezpieczycieli,
 • oceny uszkodzonych elementów,
 • projektów zabezpieczeń oraz projektów wykonawczych w zakresie usunięcia powstałych szkód.

Ekspertyzy i opinie budowlane, orzeczenia , raporty, opinie prawno – budowlane

 

Realizujemy kompleksowej i szczegółowej ekspertyzy budowlanej w następującym zakresie:

 

 • oceny termomodernizacji budynku, również kamerą termowizyjną,
 • oceny płyt prefabrykowanych W -70, Wk -70 i innych pod względem przydatności do wykonania prac termomodernizacyjnych,
 • identyfikacji wad montażowych płyt prefabrykowanych i sposobu ich naprawy,
 • oceny prawidłowości działania wentylacji oraz sposobu poprawy jej wydajności,
 • identyfikacji zawilgoceń oraz sposobu ich usuwania,
 • prawidłowości wykonania robót budowlanych,
 • prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych,
 • prawidłowości wykonania płyt balkonowych, tarasów oraz identyfikacji przecieków oraz sposobu ich usuwania,
 • prawidłowości wykonania dachów (konstrukcji dachowych, pokrycia dachowego),
 • prawidłowości wykonania prac dekarskich i blacharskich,
 • prawidłowości montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 • prawidłowości  montażu stropów prefabrykowanych (Teriva, DZ3, płyty kanałowe itd.),
 • prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,
 • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,

 

 • zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych,
 • identyfikacji zarysowań oraz spękań oraz sposobu ich zabezpieczenia,
 • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy (ubezpieczenia),
 • oceny i prowadzenia spraw w zakresie odpowiedzialności  zawodowej,
 • prawidłowości montażu i wykonania elementów wykończeniowych (farby, płytki, panele podłogowe, okładziny wewnętrzne i zewnętrzne),
 • oceny konstrukcji murowych,
 • oceny tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposobu ich naprawy,
 • oceny stanu technicznego ław i ścian fundamentowych,
 • wzmacniania konstrukcji żelbetowych,
 • uszkodzenia i napraw przegród budowlanych,
 • oceny projektów budowlanych,
 • diagnostyki budowlanej,
 • wyceny robót budowlanych,
 • kwalifikacji robót budowlanych,
 • możliwości podziałów budynków, mieszkań, lokali,
 • kwalifikacji robót na obiektach budowlanych dla organów podatkowych, wydziałów finansowych itd.

Opinie przygotowawcze przedsądowe i sądowe sporządzane są także w zakresie:

• oceny jakości wykonania robót budowlanych i wykończeniowych,
• oceny prawidłowości budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
• oceny jakości montażu elementów wykończeniowych,
• sprawdzenia prawidłowości rozliczenia robót budowlanych,
• oceny zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
• oceny prawidłowości prowadzonego procesu budowlanego w odniesieniu do prawa budowlanego, w tym sprawowania kierownictwa budowy oraz nadzoru budowlanego,
• oceny prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej,
• oceny stanu technicznego budynków w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
• analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno -budowlanym,

• kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno -budowlanym,
• oceny zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,
• zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
• możliwości podziału lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budynków,
• ustalenia zakresu oraz wartości robót do odszkodowań po zdarzeniach losowych,
• wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych,
• ustanowienia odrębności lokalu,
• ustanowienia samodzielności lokalu,
• kwalifikacji robót na obiektach budowlanych dla organów podatkowych, wydziałów finansowych itd.